DV Sidnejas nodaļas valdes sēde

DV Sidnejas nodaļas valdes sēdē 2020.gada 7.februārī piedalījās Ināra Sīkā, Gundega Zariņa, Roms Senkēvičs, Ilga Niradija.

Iesākot jauno gadu, valde vēl pārskatīja pagājušā gada pēdējos notikumus. SLB sestdienas skolas izlaiduma sarīkojumā nodaļas valdes priekšsēde I.Sīkā pasniedza katram absolventam divas grāmatas: Pētera Jirgena Out of Latvia un Latviešu leģions. Valsts svētku aktā 18. novembrī viņa pasniedza Baibai Harringtonai DV Atzinības rakstu.

Ziemassvēku eglītes sarīkojums DV namā bija labi apmeklēts. Svētbrīdi vadīja mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson). Pēc svētku mielasta Ziemassvētku vecītis katru viesi apdāvināja ar piparkūku maisiņu. DV nama īrnieki YACAH (Your Aged Care at Home) rīkoja veco ļaužu Ziemassvētku eglīti. Šim sarīkojumam vanadzes ziedoja 70 mazas paciņas ar piparkūkām. Paldies abām cepējām!

Sēdes gaitā I.Sīkā nolasīja pateicības vēstules un ienākušos rakstus, kas saņemti kopš pēdējās valdes sēdes. Ināra ir arī uzņemta YACAH valdē, kur tagad četri valdes locekļi ir latvieši.

R.Senkēvičs ziņoja, ka arvien tiek apsveikti biedri –jubilāri. Tāpat tiek sūtīti atgādinājumi biedriem, kas kavējas ar biedru maksu. G.Zariņa apciemojusi vairākus biedrus gan mājā, gan aprūpes namā. Jāsaprot, ka Sidnejas lielo attālumu dēļ, šis pienākums nav viegls.

Brīvības pieminekļa izgaismošanas projektam saziedoti $2,000, ieskaitot Sidnejas DV ziedojumu. Garāks apraksts par šo projektu lasāms Rituma februāra (Nr.779) izdevumā. Pēc ilgāka laika ir savesta kārtībā īpašuma kanalizācija. Veikti ari citi uzlabojumi.

DV Austrālijā delegātu sapulce notiks 14./15.martā Sidnejas DV namā. 14.martā Vanadžu salidojums, kam sekos Latviešu leģionāru piemiņas brīdis Rukvudas kapos. Pusdienas DV namā. 15.martā delegātu pilnsapulce. Nobeigumā saviesīgs vakars.

Ilga Niradija