LATVIAN RELIEF SOCIETY OF AUSTRALIA DAUGAVAS VANAGI (DVAV)

JAU 69. REIZI PĒC KĀRTAS

14. un 15. mart ā Daugavas Vanagi Austrālijā satikās uz gadskārtējo delegātu sanāksmi. Šī tikšanās šogad notika jau 69. reizi. Delegātu sanāksme notika Sidnejā, bet diemžēl ar daudz mazāku dalibnieku skaitu nekā iepriekšējos gados, itsevišķi no citām Austrālijas pilsētām kas ir saprotams ņemot vērā pašreizējo stāvokli visā pasaulē .

Savu svarīgo nedēļas nogali Daugavas Vanagi sāka jau piektdienas vakarā tiekoties DV Sidnejas nodaļas namā uz saviesīgu vakaru, kur tie kuri vēlējās varēja arī uzspēlēt novusu jo kā katru piektdienas pēcpusdienu Daugavas Vanagos novusa kopa noturēja treniņa spēles. Piektdienas vakarā iebraucēji varēja satikt draugus no citām pavalstīm, kurus daudzi nebija redzējuši kopš iepriekšējās delegātu sanāksmes Melburnā. Vakars pagāja jauki pārrunājot ne tik vien ko katrs bija pagājušajā gadā darijis, bet arī jau sākot sarunas par ieteikumiem kas oficiāli tiks pārrunāti nākošās divas dienas.

 

>ŠEIT KLIKŠĶĒT LAI LASĪTU VISU RAKSTU<