Daugavas Vanagi - Melbourne


Leģionāru piemiņas brīdis Melburnā

Sestdien 21.martā, plkst. 11.00, DVMN valde un saujiņa Latviešu Ciema ļaudis un DVMN biedri sapulcejās Fawknera kapsētas otrā avēnijā pie Latviešu karavīra pieminek ļ a. ievadot Latvijas karogu kuru sargāja Juris Vīksne un Indulis Piksons, Mārtiņš Biršs novadija svētbrīdi.

DVMN priekšsēdis Jānis Kārkliņš kopā ar DVMN vanadžu vadītāju Koidulu Nemīro nolika vaiņagu pie pieminekļa. Mēs atcerējamies un godinājam mūsu mūžībā aizgājušos leģionārus kuri dēva savu visu lielāko velti - gatavība nolikt savu galvu savai zemei un tautai. Tie kas dus šinī svētā vietā ir tie laimīgie kuri dabūja turpināt savu dzīvi pēc kara un gūsta, ne Sibirijas Tundrās, ne arī viņi atradās Rīgas Brāļu kapos kopā ar toreizi kritušiem Latviešu Leģionāriem, bet brīvā Austrālijā. Mēs pateicamies visiem Latvijas Leģionāriem par savu neatlīdzinājamo velti - bez viņiem , mēs neviens šeit neatrastos.

Pēc vaiņaga nolikšanu un atceres vārdiem sekojām karogam uz nezināmā karavīra kapu, kur mēs atkal pavadījām atceres brīdi ar pateicības vārdiem un ziedu velti.

Ne par velti Daugavas Vanagu dziesmas vārdi ir šādi..

Še kopā mēs biedri, kam lemts nebij mirt
Dzīves laivu kas savu var tālāku irt:
Kas var še jaunu sauli ik dienas vēl sveikt
Var strādāt un sapņot un daudz ko vēl veikt.

Daugavas vanagi, sasauksimies,
Kas vēl dzīvi, kas vēl dzīvi
Esam palikušies!' 

Lai nelūko naidnieks mūs aiztikt neviens:
Mēs celsimies pretī tam visi kā viens!
Sauc, tēvija sauc mūs! Mēs steigsim tūlīt
Pret arklu un izkapti zobenu mīt!

Daugavas vanagi, sasauksimies,
Kas vēl dzīvi, kas vēl dzīvi
Esam palikušies!         

V. Plūdons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2020 Daugavas Vanagi