Daugavas Vanagi - Melbourne

NOVUS KLUBS

Melburnas DV Novus Komanda 2014.g

Bildē no kreisās: A.Miglis, E.Smalkais, Dz.Cekuliņa, R.Kārkliņš, V.Valbergs, E.Paeglis, A.Grimms, I.Mirovics, S.Andersons.

DV Melburnas nodaļas Novusa kopas nodarbības (spēles) notiek Melburnas Latviešu ciema Sabiedriskā namā katru trešdienu no plkst. 11.30

Ja rastos interesenti, varam mēģināt noorganizēt nodarbības arī citos laikos un vietās.

Ar prieku sagaidīsim jaunus spēlētājus!

Informāciju par novusu varat saņemt sazinājoties ar kopas priekšnieku
R. Kārkliņu tāļr. (03) 9560 0400
jeb sekretāru
A. Grimmu tāļr. (03) 9354 8203
33 Greenbank Cres
PASCOE VALE SOUTH
VIC 3044, vanagi@mira.net

 

©2006 Daugavas Vanagi